GBLV/Gemeentebelangen kiest nieuw bestuur

In de Algemene Ledenvergadering van 15 september jl. hebben de leden van GBLV/Gemeentebelangen in Leidschendam-Voorburg op voorstel van het interim-bestuur een nieuw bestuur benoemd. De leden stemden unaniem in met de benoeming van: John Kerstens (voorzitter), Liesbeth Starrenburg (secretaris), Harry Hooijmans (penningmeester) en Els van Saltbommel (algemeen lid).

Samen met de fractie, wethouders en leden gaat het nieuwe bestuur verder met de uitwerking van de partijdoelstelling: “Samen maken we Leidschendam, Voorburg en Stompwijk”. Extra aandacht zal worden gegeven aan het betrekken van meer jongeren bij de partij en het vergroten van de diversiteit.

Deel dit artikel op social media: