Zes miljoen extra voor opknappen buitenruimte Delftse wijken

Foto website Gemeente Delft

De gemeenteraad trekt zes miljoen euro extra uit om bij de grootschalige rioolwerkzaamheden in onder meer de Delftse wijken Voorhof, Buitenhof en Tanthof meteen de openbare ruimte op te knappen. Dit is nodig om de wijken toekomstbestendig te maken.

Vervangen riool
Het rioolstelsel in de wijken Voorhof, Buitenhof en Tanthof is verouderd en toe aan vervanging. Het huidige gemengde riool (één buis) maakt plaats voor een gescheiden riool (twee buizen). Hiermee worden het huishoudelijk afvalwater en hemelwater voortaan gescheiden afgevoerd. Dit is nodig om bij zware regenval de hoeveelheid water beter te kunnen verwerken. Zo wordt voorkomen dat het riool overloopt en straten overstromen.

Meer groen, minder steen
Met de zes miljoen euro die de gemeenteraad extra uittrekt, is het mogelijk om meteen de buitenruimte op te knappen naar de huidige tijdgeest. Wethouder Frank van Vliet (Klimaat en Openbare ruimte): “We willen een prettige, gezonde leefomgeving in alle wijken. Met ruimte voor groen, sporten en ontmoeten. De rioolwerkzaamheden bieden kansen om de wijk meteen in z’n geheel aan te pakken. We willen vooral meer groen en minder steen. Dat is niet alleen mooi en fijn om in te wonen, maar ook nodig om de stad klimaatbestendig te maken. We krijgen namelijk steeds meer te maken met periodes van extreme hitte en zware regenval.”

Verkeersveiligheid
Naast vergroenen speelt verkeersveiligheid ook een belangrijke rol. Wethouder Martina Huijsmans (Mobiliteit): “We willen dat bewoners op een veilige manier gebruik kunnen maken van wegen, fietspaden en voetpaden. Daarbij geven we prioriteit aan de voetganger en de fietser. Vooral in de omgeving van scholen is het van belang dat kinderen veilig van en naar huis kunnen lopen of fietsen. We verbeteren daarom de openbare verlichting en richten de straten zo in dat deze beter aansluiten op de 30km zone. Dat is niet alleen veilig, maar ook wel zo prettig voor de leefbaarheid.”

Samen met de buurt
Bewoners, ondernemers en organisaties die actief zijn in de buurt worden in een vroeg stadium betrokken bij de plannen. Frank van Vliet: “We willen een buitenruimte creëren die past bij de mensen die er wonen en er gebruik van maken. Bewoners weten zelf het beste wat er nodig is om hier in de toekomst prettig te kunnen blijven wonen en leven. Samen kijken we stap voor stap welke kansen er liggen om de buurt mooier en leefbaarder te maken.”

Delft Bouwapp
Bewoners van de wijk Voorhof-Zuid Oost kunnen nu al via de Delft Bouwapp aangeven wat zij graag willen behouden, of juist anders willen in de buitenruimte. Op een digitale plattegrond kunnen zij een ‘punaise’ plaatsen en daarbij vermelden wat op de gemarkeerde plek aandacht vraagt. De Delft Bouwapp is gratis te downloaden in de App Store of Google Play Store.

Deel dit artikel op social media: