Colofon

Copyright © 2021 Lokaal Online Nieuws

Redactie: Marc, Eva, Marjolein, Henk, en Ron. redactie@lokaalonlinenieuws.nl

Advertenties: – info volgt –

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, geluidsband, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.