‘Versnellingsagenda in Zoetermeer in volle gang’

De Partij voor Democratie Zoetermeer constateert dat de versnellingsagenda in Zoetermeer in volle gang is. Op veel locaties is reeds een begin heeft gemaakt. De kavelpaspoorten zijn hierbij voor het college een uitgangspunt geworden voor de ontwikkeling van de stad. Ontwikkelaars worden uitgenodigd om hun visie op de diverse projecten te geven. In veel gevallen is er al een begin gemaakt door middel van intentieverklaringen tussen gemeente en ontwikkelaars. “Aan de andere kant moeten we constateren dat de communicatie tussen bewoners (buurt) en gemeente in veel gevallen réactief is. De samenspraak tussen de gemeente en verschillende georganiseerde bewonersgroepen, zeker op het gebied van vragen, bezwaren en zienswijzen, laat zeer te wensen overlaat.

“Samenspraak” wordt vaak ervaren als “eenzijdig” informeren. Ook bij de onlinebijeenkomsten wordt deze wijze van “samenspraak” als gebrekkig, oppervlakkig en als absoluut onbevredigend ervaren. De ingrijpende projecten die gestart zijn lijken meer gericht op de ambitie die de gemeente wil uitstralen dan op een goed overleg met de betrokken bewoners die tenslotte ook onderdeel zijn geworden van deze grote veranderingen in hun wijk.

Gebrek aan draagvlak
Het verbaast de PDvZ, dat wanneer er veel bezwaar wordt gemaakt op deze projecten en er een groot gebrek aan draagvlak is, het kavelpaspoort niet aangepast zou kunnen worden. Het zijn ZEER ingrijpende bouwplannen met GROTE impact voor bestaande bewoners, Zeker voor de bouwlocaties waarbij een actieve buurt of een actiecomité bereid is om mee te denken, zou het kavelpaspoort opengebroken moeten kunnen worden.

Deel dit artikel op social media: