Rijswijks-Belang vraagt in motie om versterking politie in Rijswijk

Afbeelding: politie.nl

Donderdagavond was er in het gemeentehuis van Rijswijk een presentatie in het kader van Strategisch Veiligheidsbeleid. Aanwezig waren brandweer, politie, en burgemeester (waarnemend) Bas Verkerk. Deze laatste gaf tijdens de presentatie aan dat er ooit een berekening in Rijswijk was gemaakt met betrekking tot het aantal politie fte’s (rekeneenheid van een baan of totale personeelssterkte, red.) op 41.000 inwoners, terwijl Rijswijk nu op bijna 59.000 inwoners zit, en richting 67.000 inwoners gaat.

Volgens Marc Weterings, fractievoorzitter van Rijswijks-Belang, is het tekort aan fte’s nooit “officieel” aangekaart bij de voorzitter van de veiligheidsregio, de Haagse burgemeester Jan van Zanen. Rijswijks-Belang is dan ook voornemens om naar aanleiding van deze informatie komende dinsdag, 20 september, tijdens de gemeenteraadsvergadering hierover een motie in te dienen. De lokale partij vindt dat echt wat moet gaan gebeuren aan de in hun ogen “onder” verdeling van de politiecapaciteit in Rijswijk. In de strekking van de motie wordt aan de waarnemend burgemeester verzocht om in opdracht van de raad een gesprek aan te gaan met de voorzitter van de veiligheidsregio en hem te verzoeken het aantal politie fte’s naar huidige grootte van Rijswijk aan te passen.

De motie van Rijswijks-Belang is ook gestuurd naar alle fractievoorzitters van de overige partijen in de raad in de hoop op een raadsbrede steun.

Deel dit artikel op social media: