Totalgebouw maakt plaats voor 295 appartementen

In Klein Plaspoelpolder, op de plek waar nu nog het oude Totalgebouw staat, komen 7 bouwblokken met 295 appartementen. Wethouder Astrid van Eekelen (foto): “De ontwikkeling van KPP naar een groene, duurzame omgeving waar het prettig wonen en werken is komt met een overeenkomst met Borghese Real Estate weer een stap dichterbij. Op de plek waar nu nog een groot en verlaten kantoorpand staat komen prachtige appartementen in verschillende prijsklassen waar het straks heerlijk wonen is. Auto’s staan zoveel mogelijk uit het zicht waardoor er veel ruimte voor groen is. Een prachtig plan dat past binnen de spelregels die samen met de klankbordgroep zijn opgesteld.”

Overeenkomst
De gemeente en Borghese Real Estate hebben in een overeenkomst afspraken gemaakt over onder andere het bouwplan, het aandeel sociale huurwoningen, verdeling van de kosten, de aanleg openbare ruimte en parkeren. Onder de bouwblokken komt een parkeergarage voor 268 auto’s, waardoor de meeste auto’s uit het zicht verdwijnen. Op het dak van de parkeergarage, tussen de bouwblokken, komen binnentuinen. Op het maaiveld komen 39 parkeerplaatsen. Ook kunnen de toekomstige bewoners gebruik maken van 9 deelauto’s.

Spelregelkaarten
Voor iedere deellocatie binnen Klein Plaspoelpolder is een spelregelkaart opgesteld. De spelregelkaart is een uitwerking van de Ontwikkelvisie Klein Plaspoelpolder. De klankbordgroep Klein Plaspoelpolder, bestaande uit bewoners, omwonenden en toekomstige bewoners van het gebied, is nauw betrokken geweest bij het opstellen van de spelregelkaarten.

Deel dit artikel op social media: