Geluidsmeting At The Park op 2 augustus kan hinder geven voor de omgeving

Op 2 augustus gaat LBP SIght verschillende geluidsmetingen doen aan de Lange Kleiweg rondom het gebouw Rockies van At The Park. Hiervoor is het noodzakelijk geluid op straat te maken. Dit geluid zal goed hoorbaar zijn in de nabije omgeving. De omgeving kan tussen 10.00 uur en 17.00 uur geluidshinder ervaren.

Om het onderzoek uit te kunnen voeren plaatst LBP Sight een apparaat op straat dat geluid maakt. Zo kan worden gemeten hoeveel geluid de gevel bereikt. Ook wel het invallende geluid genoemd. Het geluidsonderzoek is nodig om te weten hoe geluidsdicht de gevels zijn, zodat in de toekomst onderwijs kan worden gegeven in dit gebouw. Het geluidsonderzoek gebeurt op de Lange Kleiweg op 2 augustus tussen 10.00 uur en 17.00 uur en kan geluidshinder voor de omgeving veroorzaken.

Onderzoek maakt deel uit van de bestemmingsplanwijziging
Het voormalige Shell-gebouw heeft een bestemming “onderzoeksruimten”. Kadans Science Partner (de eigenaar van At The Park) wil een uitbreiding van het bestemmingsplan bij gemeente Rijswijk aanvragen voor “kantoor- en educatieve ruimten”. Met deze nieuwe bestemming is het mogelijk om ook bedrijven en onderwijs op de campus te huisvesten.
Dit gebeurt met een zogenaamde kruimelvergunning: dit is een relatief snelle route om van het bestemmingsplan af te wijken. Relatief snel omdat de procedure ongeveer 8 weken duurt én omdat de vergunningsaanvraag niet via de gemeenteraad verloopt. De exacte datum (dat de kruimelvergunning ter inzage wordt gelegd) is nog niet bekend. Dat komt zo spoedig mogelijk op deze website te staan. Vanaf die datum ligt er een papieren exemplaar van de vergunningsaanvraag ter inzage bij de balie Publieksvoorlichting in de hal van het Stadhuis, Bogaardplein 15 te Rijswijk.

Een digitale versie van de vergunningsaanvraag is online te lezen op www.digitaleplannen.nl

Deel dit artikel op social media: