Koninklijke onderscheiding voor drie Delftenaren

Drie betrokken Delftenaren hebben afgelopen week een koninklijke onderscheiding in ontvangst mogen nemen.

De heer P.C.J. van der Krogt, Officier in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Van der Krogt is meer dan twintig jaar vrijwilliger bij de historische vereniging Delfia Batavorum, en is actief voor de Commissie voor de Straatnaamgeving in Delft. Hij ontving zijn onderscheiding op de Universiteit van Amsterdam, mede voor zijn inzet als hoofddocent historische cartografie en conservator bij de Universiteit. Hij heeft een zeer groot aandeel geleverd in het ontwikkelen van het vak historische cartografie in binnen- en buitenland.

De heer P. Knip, Officier in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Knip ontving zijn onderscheiding uit handen van burgemeester van Bijsterveldt tijdens het congres van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Hij ontvangt de onderscheiding voor zijn verdiensten als directeur van VNG International, en ook als voorzitter van de Stichting The Hague Academy for Local Governance, en als voorzitter van de Capacity and Institution Building Working Group van de UCLG (United Cities and Local Governments). Daarmee heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan
het uitbreiden en bestendigen van het democratisch lokaal bestuur en aan vrede en dialoog in Nederland en daarbuiten.

De heer J.W. Versfelt, (foto) Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Versfelt ontving zijn onderscheiding uit handen van locoburgemeester Maaike Zwart tijdens de jaarafsluiting van Stichting LeerKRACHT in Haarzuilens. Hij ontvangt de onderscheiding voor zijn inzet als oprichter en directeur van Stichting leerKRACHT. De heer Versfelt heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de vernieuwing en verbetering van het landelijk primair en voortgezet onderwijs.

Orde van Oranje-Nassau
Voor een onderscheiding in de Orde van Oranje-Nassau komen inwoners in aanmerking die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. Denk aan vrijwilligers die zich inzetten voor jongeren, milieu, sport, buurtverenigingen of vluchtelingen. Of iemand die in haar of zijn werk bijzondere prestaties levert en zich daarmee onderscheidt van beroepsgenoten.

Deel dit artikel op social media: