“Centrum voor flexibel wonen of AZC? Het CDA maakt verstandige en verantwoordelijke keuze!”

Dinsdagavond 20 september heeft de gemeenteraad vergaderd over het voorstel om een Centrum voor flexibel wonen te realiseren in Rijswijk. Dit voorstel is door wethouder Van Malsen aan de gemeenteraad voorgelegd naar aanleiding van het initiatiefvoorstel van de CDA fractie op 10 mei 2022. De CDA-fractie heeft hier een reactie opgegeven.

“Onze fractie heeft na het debat tegen het voorstel gestemd. We zijn voor het realiseren van een Centrum voor flexibel wonen, maar niet eerst twee jaar op de plaats van het huidige asielzoekerscentrum en het daarna voortzetten op een nog onbekende locatie. En dat tegen een prijs die kan oplopen tot € 1.182.000,-, ruim één miljoen euro! Een betere oplossing wat ons betreft was het voorstel van enkele andere partijen, namelijk het AZC openhouden op de huidige plek (zeker gezien de nijpende situatie wat betreft de opvang van asielzoekers) en ondertussen zo snel mogelijk een voorstel uitwerken voor een Centrum voor flexibel wonen met definitieve duidelijkheid over de financiën en de locatie. Helaas sneuvelde dat voorstel met 16 stemmen tegen en 15 voor.

Onze fractie gaat de ontwikkelingen nauwlettend volgen. Vragen of opmerkingen? Mail naar fractie@rijswijk.cda.nl.

Hieronder op hoofdlijnen de inbreng van fractievoorzitter Menno van Enk tijdens het debat d.d. 20 september 2022.

  1. Het oorspronkelijke plan van het college om hier statushouders te huisvesten en andere gemeenten maar eens flink op hun verantwoordelijkheid te gaan wijzen, is nog niet klaar. Het Alkmaarse model om voor die huisvesting hier, ook andere gemeenten financieel te laten bijdragen, daar horen we niets meer van. We hebben een voorstel waarin weliswaar blakend van zelfvertrouwen wordt gesteld dat andere gemeenten dit idee van flexibele huisvesting zullen volgen. Maar het experiment om daklozen samen met statushouders en samen met studenten en spoedzoekers te huisvesten is nog niet eens begonnen, de financiële basis is onzeker en zelfs de locatie ligt nog in de schoot van de toekomst verborgen.
  2. Veel partijen hebben net als het CDA weinig animo – zo bleek tijdens de vergadering op 6 september – voor een huisvestingsplan in 2 fasen, waarbij de raad zich garant stelt voor kosten van meer dan één miljoen in fase 1, die in de 2e moeten worden goedgemaakt. Ook de wetenschap dat we straks “ergens in Rijswijk” een bestemmingsplan moeten wijziging zorgt voor teveel onzekerheid om nu een knoop door te hakken.
  3. Hadden in mei jl. een aantal partijen nog de voorkeur om alles aan het college over te laten, vandaag blijkt wel dat dit niet zonder inmenging van de raad kan. Ik ben blij dat wij daar voor de zomer ook aan vastgehouden hebben, anders was de verwarring alleen maar groter geweest.
  4. En dat de nieuw aangetreden coalitie ook nog eens hopeloos over dit onderwerp is verdeeld, maakt de zaak er ook al niet gemakkelijker op. Het uiterst gevoelige onderwerp sluiting AZC wordt bij de wethouder belegd, die een paar maanden geleden nog hartstochtelijke pleidooien hield over kinderen uit het centrum die hij persoonlijk had gesproken, maar waar nu krampachtig over wordt gezwegen.
  5. Lezen we de extra informatie dan betekent deze patstelling dat er voor 30 november geen deal met het COA kan worden gesloten. En daaruit concludeert GL dat het AZC nog maar open moet blijven. Hun voorstel: bouw dat centrum voor flexwonen straks volgens één integraal raadsbesluit ergens anders en laat het AZC dan nog 2 jaar open.
  6. En ja, dat vinden wij als CDA eigenlijk wel een heel logische consequentie. Wat is daar op tegen, zou ik graag van het college willen weten. Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald. Zolang wij geen overlast hebben van de opvang, en zo lang wij daarover goede afspraken met het COA blijven maken. Wat is er dan praktisch op tegen? Zijn we dan op dit moment niet een stuk verstandiger en verantwoordelijker bezig?”
Deel dit artikel op social media: