Begroting 2023 op orde in Pijnacker-Nootdorp

Foto: pixabay.com

Het college van burgemeester en wethouders van Pijnacker-Nootdorp heeft maandag 19 september de programmabegroting 2023 en de meerjarenraming 2023-2026 aangeboden aan de gemeenteraad. In de jaren 2023, 2024 en 2025 houdt de gemeente geld over. Ook zijn er reserves om eventuele tegenvallers de komende jaren op te vangen. Het is lastig in te schatten of dat voldoende is, gezien de hoge inflatie en vele onzekerheden waarmee de gemeente de komende jaren heeft te maken.

Deel dit artikel op social media: