Medio oktober naam van nieuwe burgemeester Rijswijk bekend

foto: Gemeente Rijswijk

Op dinsdag 11 oktober aanstaande is een besloten raadsvergadering van de Rijswijkse gemeenteraad in verband met de benoemingsprocedure van de burgemeester. Daaropvolgend vindt een korte, openbare, gemeenteraadsvergadering plaats, waarin vermoedelijk de naam van de nieuwe burgemeester van Rijswijk bekend wordt gemaakt.

De gemeente Rijswijk heeft al twee jaar een waarnemend burgemeester, Bas Verkerk (64), als opvolger van de in de herfst van 2020 naar Zoetermeer vertrokken Michel Bezuijen (56). Normaliter doet een benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester ongeveer acht maanden.

Elf  kandidaten hebben hun belangstelling voor de functie van burgemeester van Rijswijk kenbaar gemaakt bij Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. De sollicitanten, zeven mannen en vier vrouwen, variëren in leeftijd tussen de 37 tot 62 jaar. Van de elf sollicitanten hebben negen een bestuurlijke achtergrond als burgemeester dan wel als wethouder. De overige kandidaten zijn afkomstig uit het bedrijfsleven of anderszins. Waarnemend burgemeester Verkerk blijft op zijn post tot het moment dat de nieuw kroonbenoemde burgemeester in functie treedt. Bij benoeming van een gemeente met meer dan 50.000 inwoners, zoals in Rijswijk, moet de voordracht  van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) eerst nog worden besproken in de ministerraad.

Het is de tweede keer dat de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad een profiel van de opvolger van Michel Bezuijen op moest stellen. Eerder dit jaar meldde één van de door de vertrouwenscommissie geselecteerde kandidaten weten niet meer beschikbaar te zijn. In het selectieproces is het verplicht dat door de vertrouwenscommissie twee kandidaten worden voorgedragen. Vanwege het niet meer beschikbaar zijn van één van de twee kandidaten kwam de commissie niet tot een unaniem advies voor een andere kandidaat. Na overleg met de minister van BZK en de commissaris van de Koning, Smit, werd besloten de vacature open te stellen tot na de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart.

Kijk ook op: https://lokaalonlinenieuws.nl/2022/09/20/hoe-is-het-eigenlijk-met-michel-bezuijen/

Deel dit artikel op social media: