De nieuwe raadsleden: Wemke van der Weij (D66 Rijswijk)

InRijswijk is benieuwd hoe het de nieuwe raadsleden vergaat in de Rijswijkse politiek. Wij vroegen de nieuwkomers naar hun ervaringen.
In deze aflevering komt Wemke van der Weij van D66 Rijswijk aan het woord.

Hoe bevalt het raadswerk in de Rijswijkse gemeenteraad?
Wemke: “Ik vind het nog altijd een eer om als vertegenwoordiger van Rijswijk de belangen van onze inwoners te behartigen. Daarbij is het zoeken naar een evenwicht tussen overal van willen zijn en het verschil willen maken. Wat kan ik, wat kan D66 Rijswijk, doen om Rijswijk nog mooier te maken, met voor iedereen ruimte om zich te ontwikkelen en verbeteringen in de mobiliteit en gebruik van de ruimte.”

Hoe is het proces gegaan van een nieuwkomer naar een volwaardig raadslid?
“Gelukkig heeft de gemeente Rijswijk veel geïnvesteerd in een programma voor nieuwe raadsleden en waren er veel documenten gemaakt om in te lezen. Dat hielp natuurlijk enorm. Maar ik moest achteraf lachen om het feit dat ik ‘gewoon een vraag’ stelde in mijn eerste optreden terwijl de meesten hele monologen hadden voorbereid. Dat verklaarde ook wel dat een raadsvergadering soms wat langer duurt dan ik me echt bewust was. Ondertussen weet ik natuurlijk, door goed te kijken, maar ook door erover te lezen, hoe het werkt. De kunst is om daarbij niet een ander qua houding en gedrag te kopiëren, maar mezelf te blijven. Ik hou nou eenmaal van doelmatig overleg zonder lange monologen, dat blijft even wennen.”

Wat wilde je als eerste veranderen in Rijswijk?
“Ik zou graag verbindend in Rijswijk willen zijn, we willen allemaal een mooi Rijswijk. En mijn eerste wat langere bijdrage was over cultuur, cultuur is wat ons bindt. Cultuur, gedragingen, regels, kunst. Daarbij vind ik het belangrijk de bewoners nog meer betrokken worden bij de gemeente, en weten waar ze terecht kunnen voor vragen maar ook met hun mooie ideeën. Er zit zoveel kennis en creativiteit bij de bewoners, laten we daar gebruik van maken!

Wat is je het meest opgevallen de eerste maanden?
“Er gebeurt heel veel in Rijswijk, maar wat me vooral opvalt in de Raad is dat het zoeken is naar zorgen voor oplossingen die langere termijn echt helpen en dat we niet te veel mee bewegen met de waan van de dag. Daarbij vind ik het belangrijk besluiten te nemen die gelijkheid bevorderen, dus geen losse korte problemen oplossen, maar de grotere lijnen. De ambtenaren kunnen prima zelf de kleinere losse issues oplossen. En ik wil niet allerlei ruis in het al zo overbelaste ambtenaren apparaat veroorzaken, dus echt keuzes maken waar je het verschil kunt maken is voor mij essentieel.”  

Welke problematiek is het meeste nijpend?
“Ik vind twee zaken in Rijswijk super nijpend, namelijk allereerst; hoe zorgen we voor een goede groei (aantal inwoners) van Rijswijk, met ruimte voor een ieder, goede mobiliteit, goed onderwijs, groen en betrokken bewoners. Daarnaast zijn er ook urgente zaken in het hier en nu, hoe ondersteunen we de transitie naar duurzame energie en gaan we om met de enorme schaarste aan woningen voor specifieke doelgroepen.”

Hoe zijn de onderlinge verhoudingen met de andere partijen?
“Wat me opvalt is dat iedereen heel collegiaal met elkaar omgaat. Men is vriendelijk en behulpzaam. Maar wat ik ook zie is dat de een meer op zoek is naar oplossingen voor incidenten, de ander meer naar PR op bepaalde onderwerpen. Zelf heb ik het algemeen belang van Rijswijk voorop staan, met daarbij langere termijn vanuit gelijkwaardigheid als basis. Echter, het in de schijnwerpers staan voor het zichtbaar zijn in Rijswijk, het behouden en winnen van kiezers als doel is niet mijn stijl. Maar ik realiseer me dat dat er wel bij hoort en zie dat ook om me heen.” 

Is er sprake van een ‘echt’ college – en oppositiesteekspel?
“Natuurlijk is er verschil tussen coalitie partijen en oppositie partijen. En ik denk dat een aantal mensen/partijen wellicht wel wensen hadden om in de coalitie te zitten, en nog wat emoties daarover met zich mee dragen. Echter, ik merk ook dat we allemaal Rijswijk mooier willen maken, en dat gezamenlijke belang brengt ook veel samenwerking. Dat is erg fijn om te zien.”

Wellicht wil je verder nog wat kwijt?
“Ik hoop dat de pers ook meer tijd en aandacht besteedt aan uitleg over politiek, want ik kan me heel goed voorstellen dat het verschil tussen een forum en een raad, en het recht op inspreken onderbelicht zijn. D66 is een echte onderwijspartij, en ik vind het mijn plicht ook op gebied van politiek mensen mee te nemen in hoe het werkt. Zou mooi zijn als de pers daar ook een steentje aan bijdraagt.”

“Daarnaast, ik zie uit naar een fietsplan voor Rijswijk, omdat ik zie hoe veel we kunnen winnen op mobiliteit en veiligheid op gebied van fietsen. Ik fiets veel, met en zonder kids, en zie zoveel kansen voor verbetering. Daarnaast is doorstroming een issue, dus wellicht kunnen we er een win-win van maken.  Helaas heb ik al ongevallen mee mogen maken hier in Rijswijk, wat me te meer drijft om hier echt iets mee te doen.”

Waar kijk je nog meer naar uit?
“Ik kijk uit naar de discussies over het flex wonen concept, naar hoe de verschillende belangen hopelijk samenkomen en er goede keuzes gemaakt worden, voor nu en de langere termijn. Dat eigen partij belang niet leidend is, maar wat goed is voor Rijswijk én waar draagvlak voor is. En ik kijk uit naar hoe we als D66 Rijswijk daarin het verschil kunnen maken, pragmatisch, uitlegbaar en zorgen voor een betrouwbare overheid. Ook kijk ik uit naar een aanpassingen aan de orde van de raad, maar dat was niet voor 20 september. Hoe kunnen we zorgen dat een ieder aan het woord komt, maar dat het niet tot middennacht duurt, en bovenal dat de inwoners het kunnen volgen, meedoen, gehoord worden en zich echt betrokken voelen? Dat vergt nog het nodige denkwerk denk ik zo.”

Deel dit artikel op social media: