Burgemeester Verkerk: “Ondanks tekort aan politie is Rijswijk een veilige stad om in te wonen”

Foto: politie.nl

Waarnemend burgemeester Bas Verkerk (64) van Rijswijk voelt zich “in de rug” gesteund door het aannemen van de gemeenteraad van een motie waarin wordt aangedrongen op groei van het politie basisteam in Rijswijk. Volgens de indieners van de motie, D66 Rijswijk, VVD Rijswijk, PvdA Rijswijk en Beter voor Rijswijk, is de huidige bezetting van het politie basisteam in Rijswijk gebaseerd op een aantal van 41.000 inwoners, terwijl het huidige aantal inwoners richting de 57.000 gaat en, over acht jaar, naar verwachting 67.000 zal bedragen. Volgens de indieners van de motie is het basisteam politie in Rijswijk door de krapte van de huidige formatie, de hoge mate van verzuim en de inzet van personeel buiten Rijswijk, te klein en staat het ook onder druk.

In de aangenomen, stevige, motie verzoeken de indieners de binnenkort vertrekkende burgemeester zo snel als mogelijk in gesprek te gaan met regioburgemeester Jan van Zanen van Den Haag alsmede het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om tijdens de gesprekken aan te geven dat Rijswijk in verband met de snelle groei en haar veiligheid een hogere basisbezetting nodig heeft. De indieners verzoeken Verkerk ook om per ommegaande te worden geïnformeerd wanneer en op welke wijze de bezetting van het basisteam meegroeit met de ontwikkelingen in Rijswijk. Binnenkort worden 700 fte’s toegewezen en verdeeld onder de landelijke politiekorpsen en Verkerk is voornemens een claim op een aantal van deze fte’s te leggen.

De burgervader wees de raad tijdens de vergadering waarin dit agendapunt aan de orde kwam er op, dat het inwonersaantal van een gemeente niet de enige factor is waar rekening mee wordt gehouden bij het verhogen van de bezetting. Er wordt ook gekeken naar het zogenaamde veiligheidsprofiel, waarbij voor Rijswijk de ligging nabij het grote Rotterdam met zijn haven alsmede de nabijheid van Den Haag met zijn vele demonstraties (van 500 naar 1500 per jaar) van belang is. Onderbezetting bij politiekorpsen speelt volgens de waarnemend burgemeester niet alleen in Rijswijk, maar is een landelijk probleem. Als oorzaken van de personele problemen bij de politie somde Verkerk de vele veranderingen waarmee de wereld de afgelopen jaren te maken heeft gehad.

Verkerk: “Corona, langdurige zieken, werkdruk, beveiliging van personen zoals politici en advocaten. Bovendien is de arbeidsmarkt niet goed, er is sprake van veel onvervulde vacatures. Laten we daarom blij zijn met een politieteam, een eenheid, die in Rijswijk dankzij veel slimheid en creativiteit zorgt voor veel veiligheid. Rijswijk is een veilige gemeente, waar het goed wonen is”, aldus Verkerk.

Deel dit artikel op social media: