Het project ‘Herinrichting Geestbrugweg is een nieuwe fase ingegaan op het platform van Gemeente Rijswijk. Klik op de link hieronder om meer te weten te komen!
https://samen.rijswijk.nl/nl-NL/projects/herinrichting-geestbrugweg-en-omgeving

Herinrichting Geestbrugweg
De Geestbrugweg is bij veel Rijswijkers bekend. Deze statige weg ligt tussen de Haagweg en de Prinses Mariannelaan/Binckhorstlaan in Voorburg. Het verbindt de Binckhorst met (oud) Rijswijk. De weg voldoet niet meer aan de huidige eisen van inrichting, is gebleken. En dat leidt soms tot onveilige verkeerssituaties. Daarnaast is het een drukke weg met veel verkeer, waardoor de leefbaarheid in de directe omgeving onder druk staat.

Meedenken
Daarom wil de gemeente Rijswijk de Geestbrugweg opnieuw inrichten met als doel de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid van de Geestbrugweg en omgeving te verbeteren.

Dat gebeurt in drie fasen. Inmiddels zijn de eerste twee fasen afgerond. In de eerste fase is op de kruising met de Penninglaan de belijning schoongemaakt en nieuwe bebording opgehangen om de oversteekplek duidelijker te laten zien. In de tweede fase van het project is de kruising met de Penninglaan voor het schooljaar 2020/2021 verkeersveiliger ingericht. Het resultaat volstaat voor de korte termijn.

Inmiddels is er gestart met fase 3: verkennen hoe de weg opnieuw ingericht moet worden. Dat kunnen we niet alleen. Daarbij hebben we hulp van de omgeving hard nodig. Denk je mee?

Project gebied
Naast de Geestbrugweg herinrichting, spelen er nog 2 opgaven, die bij het project Geestbrugweg horen:
1) Bovengrondse herinrichting tunnelmonden kruising Geestbrugweg – Haagweg
2) Verkenning éénrichtingsverkeer Herenstraat (inclusief verkenning poort Herenstraat)

Omdat de herinrichting van de Geestbrugweg andere discussies, belangen en inhoud (ontwerp, onderzoek en financiën) met zich meebrengt dan de andere 2 opgaven, krijgt iedere deelopgave zijn eigen participatietraject. En daarmee ook hun eigen pagina op dit platform. De herinrichting tunnel en verkenning Herenstraat zijn binnenkort apart te volgen via het platform.

Voorgenomen planning
Het doel van het participatietraject is om samen met de directe omgeving te komen tot twee concrete schetsontwerpen voor de inrichting van de Geestbrugweg te weten:
Een schetsontwerp zonder een tramverbinding over de Geestbrugweg (de huidige rails blijven wel liggen)
Een schetsontwerp met een tramverbinding over de Geestbrugweg

Vragen?
Heb je nog vragen? Stuur dan voor een mail naar: mobiliteitsvisie@rijswijk.nl

Meer informatie
Meer op informatie vindt u op de website van CID/Binckhorst : De Binckhorst bereikbaar | Mobiliteit CID-Binckhorst

Deel dit artikel op social media: