Haagse Jongeren ontvangen jeugdlintje

24 Haagse jongeren ontvingen vandaag in theater Diligentia, uit handen van burgemeester Jan van Zanen Het Haags Jeugdlintje. De jeugdlintjes zijn bedoeld voor jongeren die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor de stad en haar bewoners en zo Den Haag een stukje mooier maken.

Zo is Mariam van 17 voorzitter van de Jeugdraad in Loosduinen, zet Ayla van 15 zich in op stadsboerderij ’t Waaygat en geeft Mouaniss van 21 boks- en sportlessen en huiswerkbegeleiding aan jongeren in zijn wijk. 

De jury, bestaande uit Eva Mabayoje-Beijer (directeur stichting Present Den Haag), Sanne Post (student bio informatica), Ben Lachab (directeur Participatiekeuken), Else Kodde (directeur Buddy Netwerk) en Shailesh Ramnath (Kinderwerk Bokkefort Loosduinen), had de lastige taak om alle 50 aanmeldingen te beoordelen.Uiteinderlijk kregen 24 jongeren een jeugdlintje. 

De volgende jongeren hebben een jeugdlintje ontvangen: 

Safea El Arnouki El Missaoudi (12)
Safea zet zich in voor haar wijk, Houtwijk. Daarnaast is ze vertegenwoordigd in de Kinderraad. Ze heeft actief meegeholpen bij het vernieuwen en rookvrij maken van de speeltuin in Bokkefort. In 2019 mocht ze namens de Kinderraad, de Piet Vink Prijs (bedoeld voor vrijwilligersprojecten) in ontvangst nemen. 

Mouaniss El Maknouzi (21)
Ruim zes jaar actief bij Stichting Buurthuis Mandelaplein, lid van de Jongerenraad en voorzitter van het Buurt Preventie Team Mandelaplein, verzorgt boks- en sportlessen, huiswerkbegeleiding en ondersteunt het jongerenwerk in de wijk. Een echte duizendpoot met hart voor de wijk én voor de jongeren. Daarnaast nog een studie aan de VU in Amsterdam én een opleiding gespecialiseerd pedagogisch werker op het MBO. 

Mariam Diallo (17)
Zij is voorzitter van de Jeugdraad in Loosduinen en denkt mee en legt contact met de gemeente, wijkagent en bewoners over van alles: aanpak van hondenpoep, een burendag of een plek voor de jeugd. Hierbij laat ze veel enthousiasme, gedrevenheid, organisatietalent zien. 

Lamyae Akoudad (12)
Voor Houtwijk zet de 12-jarige Lamyae zich actief in: als lid van de Kinderraad, voor de opening van het sportseizoen en de buitenspeeldag, voor de kids-driedaagse, voor het schoonhouden van de wijk, en het maken van de Voedselbank-kaarten. Daarnaast maakt ze onderwerpen bespreekbaar op de meidenmiddag. 

Abdul Amin (20)
Uit eigen ervaring heeft hij zich ingezet voor de positie van dakloze jongeren. Vanuit De Achterban van het Straatconsulaat heeft Abdul mede ervoor gezorgd sinds eind 2020 nu 24 uur per dag opvang voor deze jongeren. Daarnaast heeft hij tegelijkertijd een mbo-opleiding afgerond. Een geweldig prestatie vanuit een moeilijke positie. 

Anar Mammadoc (17)
Anar zit sinds drie jaar in de Haagse Raad van Kinderen van de Stichting Leergeld. Hij komt op voor de belangen van deze gezinnen en signaleert de problemen waar zij tegenaan lopen. Hiervoor gaat hij zelfs in gesprek met wethouders om over de financiële bijdrage voor schoolreisjes of een werkweek te praten. Daarnaast is hij van grote waarde binnen de raad omdat hij kinderen vanuit verschillende culturen constructief met elkaar in gesprek laat zijn. 

Ranin Bissan (11)
Werkzaam voor de Kinderraad in Escamp, inzetten voor de leefbaarheid in de wijk, meehelpen tijdens en bedenken van de vakantie-activiteiten in wijkcentrum Escampade. Ze bedenkt activiteiten die kinderen én volwassenen kunnen betrekken bij het schoner en veiliger maken van hun eigen wijk. Daar staat Ranin voor en dat combineert ze met positiviteit en enthousiasme. 

Rachel Sleuring (22)
Al drie jaar ondersteunt Rachel als vrijwilliger van de Stichting Haagse Helpers kwetsbare stadsgenoten en helpt eenzaamheid in de stad te bestrijden. Dat combineer ze met een maatje zijn voor een eenzame dame. Vanuit haar ambassadeurschap voor Haagse Helpers probeert ze jongeren te bereiken. 

Ibtissam Achahbar (16)
Deze 16-jarige zet zich sinds twee jaar in voor Stichting Lotje en is beheerder van de kinderkledingkast in Wateringse Veld. Ouders die het wat minder goed hebben, kunnen hier kleding halen voor hun kinderen. Zij is de enige jeugdige vrijwilliger van de Stichting. Tijdens de periode met coronamaatregelen ging het werk door vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin. Ibtissam maakte toen kledingpakketjes die meegenomen konden worden. 

Yasir Carvajal Botero (12)
Als lid van de Kinderraad zet Yasir zich in voor een veilige en schone buurt. Zo deed hij mee aan een kaarten-actie voor eenzame ouderen, dacht mee voor de oud en nieuw quiz, was hij betrokken bij het Escamp-festival en hielp hij mee bij de opening van de speeltuin aan de Nunspeetlaan. Ook schrijft hij voor de wijkkrant. 

Mohamed Hasnaoui (20)
Zijn hart ligt bij Laakhavens. Naast zijn werk als vrachtwagenchauffeur besteedt hij veel tijd aan jeugdwerk en ander vrijwilligerswerk in de wijk. Zo is hij vanuit de Stichting De Jonge Ooievaar actief om jonge kinderen tussen de 10 en 12 jaar aan te sporen in het schoon en leefbaar houden van de wijk. Hij is Ambassadeur Schone Wijk, een proefproject in Laak en Escamp. Ook organiseert hij een inloop voor tieners en was hij in de vakantie actief met extra activiteiten.

Soufiane Marfouk (17)
Samen met Ayoub zet hij zich in voor de jeugd in Transvaal. Bijvoorbeeld door het verzorgen van sportactiviteiten en sportworkshops. Hij is ook betrokken bij de leefbaarheid in de wijk door wekelijks een ronde door de wijk te lopen voor verbeterpunten. Zo houdt hij de broodcontainer in de gaten en verwijder vuil. 

Ayoub Bariq (22)
Via Mehr Welzijn zet hij zich in voor de jeugd met sport- en spelactiviteiten. Zo’n twee à drie keer per week kunnen kinderen terecht op het Anna Blamanplein. In de tijd van de avondklok zag hij erop toe dat de jeugd zich hieraan hield. Samen met Soufiane loopt hij wekelijks een ronde door de wijk om te kijken of er plekken zijn waar bijvoorbeeld afval zich opstapelt. 

Ecrin Nisa Ozdemir (11)
Ecrin is één van de trekkers van de Meidenkamer in Escamp en organiseert projecten en acties ook tijdens de coronaperiode. Zij heeft de Superwoman training gedaan, helpt mee aan een tekenwedstrijd en stimuleerde jongeren om naar buiten te gaan en in beweging te komen. 

Redouan Lamkadam (19)
Zijn verantwoordelijkheidsgevoel laat hij zien tijdens zijn werk voor de School des Levens van het Stagehuis Schilderswijk, het opzetten van een zaalvoetbalcompetitie (de Schilderswijk Soccer Competitie), het goede voorbeeld geven aan jongeren maar hen zelf ook aanspreken op hun gedrag en tijdens zijn hoofdrol in een filmpje over corona. 

Manar Baghaz (11)
Manar is erg actief in haar wijk, Morgenstond: als ambassadeur van het rattenproject, de opa en oma week, acties voor eenzame en kwetsbare mensen, het stimuleren van kinderen om te sporten, activiteiten voor Middin, en nog meer. 

Meryam El Allouchi (14)
Deze sportieve jongedame zet andere meiden aan om in beweging te komen. Dat gaat van voetbal- of basketbaltoernooien tot spelmiddagen en leuke uitjes. Dankzij haar enthousiasme is er nu een groep van zo’n 40 meiden tussen de 8 en 16 jaar die regelmatig sporten. Ze richtte een sportraad voor meiden op en daaruit is een hele community ontstaan waardoor meisjes bereikt worden die normaal gesproken niet zo gauw zouden komen sporten. 

Oumaima Sbaa (22)
Ze is actief voor de (kwetsbare) bewoners – van jong tot oud – in de Schilderswijk via Stichting 2gather. Hierbij zet ze zich in voor educatieve en talentprojecten. Ook is ze een meidenclub gestart. Ouderen van de Schildershoek brengt ze een bezoekje en in coronatijd bracht ze soep. En ze informeert ouders over opvoeding en gezondheid. Daarnaast is ze peer-coach voor een aantal meiden in het project Weerbare jongeren en Weerbare wijk. 

Saynab Du Aale (19)
Saynab zet zich ook in voor Stichting 2gather. Sport draagt ze over op anderen door sportlessen voor basisschoolkinderen in de Schilderswijk te verzorgen en in de Haagse Sporttuin zorgt ze ervoor dat kinderen blijven bewegen en werken aan hun gezondheid. Ook is ze betrokken bij het project Weerbare Jongeren en Weerbare Wijk. Daarnaast is ze actief voor buurtfeestjes en de bezoeken aan Middin en de Schildershoek. 

Roda Dogan (11)
Roda is een ondernemende dame. Dat blijkt uit haar inzet in Escamp bij de Meidenkamer, maar ook daarbuiten. Zo was ze de afgelopen jaren was actief bij het uitdelen van opa en oma-rozen en kaarten, het opruimen van kerstbomen en het schoonhouden van de wijk. Ze deed de Superwomantraining en is actief bij het sportterras in de wijk. 

Ayla Terluin (15)
Ayla zet zich in op stadsboerderij ’t Waaygat op Scheveningen. Zo traint ze nieuwe geitjes en schapen of dieren die via het Knagertje binnenkomen. Ze verzorgt de dieren en geeft ze te eten en laat ze wennen aan de nieuwe omgeving. 

Nada Hajji (12)
Het verbinden van mensen is waar Nada goed in is. In 2019 ontving ze al voor haar werk in de Kinderraad van Houtwijk, de Piet Vink Prijs. Ze heeft veel goede ideeën voor de wijk en brengt die goed onder woorden in de Kinderraad. En ze is bezig om de wijk schoon en veilig te houden. 

Imran Poraz (14)
Imran is al twee jaar actief voor buurthuis De Mussen in de Schilderswijk. En met het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk. Zo is ze behulpzaam voor jonge meiden, helpt mee met schoolopdrachten, kookt en maakt kaartjes voor ouderen, deelt kerstpakketten en maaltijdboxen uit. Een presentatie van klasse. 

Reda Boumhand (20)
Actief in Laakhavens, voor De Jonge Ooievaar, bij buurtfeestjes, bijlessen in het wijkcentrum, scheidsrechter bij sporten. Reda is in de loop van de jaren een rolmodel voor de buurt geworden. Naast een hbo-opleiding loopt hij wekelijks rondjes waarbij hij aanspreekpunt is voor jongeren. Hij is echt belangrijk voor de sociale cohesie. 

Deel dit artikel op social media: